Colaboradores

 

-Infantil (ata 12 anos): 15 €.
-Xuvenil (ata 21 anos): 40 €.
-Universitario: 40 €.
-Xubilado: 40 €.
-Pensionista: 40 €.
-Pensionista (PNC): 30 €.
-Desempregado individual: 50 €. siareiros_fondo_azul
-Familiar especial: 90 €.
-Individual senior: 95 €.
-Familiar (máximo 5 persoas): 150 €.
-Palco VIP individual: 300 €.
-Palco VIP dúo: 500 €.

-2017 Individual  (xaneiro-xuño): 60€.

-2017 Familiar (xaneiro-xuño): 100 €.

 

Para esta tempada 2017/2018 os prezos dos carnés SIAREIRO ELITE continuarán conxelados atendendo á situación económica actual. Dende 2007 segue ao mesmo prezo sen subir tampouco o IPC. Os afeccionados/as que queiran ter un carné Familiar deberán presentar a fotocopia do DNI dos titulares e a do Libro de Familia.  

Seguen as posibilidades para sectores específicos: o parado, o pensionista (se é ou non pensión non contributiva, PNC) e a unidade familiar que non acade os 3.540 euros anuais, per cápita, ou de 5.530 € no caso de familias numerosas (é dicir, un mínimo de ingresos anuais).

A documentación necesaria, segundo os casos, é:

•Fotocopia do Libro de Familia ou título de familia numerosa e declaración da renda de pai e nai (Familiar especial).
•Declaración da renda (Pensionista PNC).
•Tarxeta universitaria (Universitario).
•Cartilla do INEM actualizada (Desempregado).

 

 

Folla inscricion siareiros