Folla de Inscrición do Campus Polideportivo Vide

Imprimir

Se queres inscribir a un neno o nena de entre 8 e 14 anos ao noso campus, descárgate a folla de inscrición e fáinola chegar a sede da Fundación (Cesáreo Glez, s/n - Pavillón Travesas):

Folla de inscrición (2.18 MB)

Folla informativa (447.76 kB)